MO Želiezovce

ZOZNAM A POPIS RYBÁRSKYCH REVÍROV V OBHOSPODAROVANÍ MO SRZ ŽELIEZOVCE

Revír č. 2 – 0750 – 1 – 1 Hron č. 2

Čiastkové povodie Hrona od dolného chotára obce Čata po MVE Šarovce a od cestného mosta Tekovské Lužany-Demandice po starý cestný most v obci Jur nad Hronom, potoky Vrbovec, Lužianka,Malianka a Nýrica od ústia po pramene.VN Šarovce tvorí samostatný rybársky revír.

Revír č. 2 – 5341 – 1 – 1 VN Šarovce

Vodná plocha nádrže (19,8 ha) pri obci Šarovce od MVE Šarovce  po cestný most  Tekovské Lužany-Demandice. Celoročný zákaz lovu rýb z funkčných objektov stavby MVE Šarovce.

Revír č. 2 – 0780 – 1 – 1 Ipeľ č. 2

Čiastkové povodie Ipľa od dolného chotára obce Pástovce po ústie potoka Búr pri obci Kubáňovo a potok Jelšavka od ústia po pramene. Revír je hraničná voda.

Revír č. 2 – 2110 – 1 – 1 Perec č. 2

Potok Perec od železného mosta v Zalabe po cestný most Mýtne Ludany – Starý Hrádok.

Revír č. 2 – 2650 – 1 – 1 Sikenica č. 1

Čiastkové povodie Sikenice od ústia do Hrona po cestný most Mýtne Ludany – Hontianska Vrbica a čiastkové povodie potoka Podlužianka od ústia do Sikenice po cestný most v obci Starý Hrádok.

Revír č. 2 – 1930 – 1- 1 OR Svodov malé a dlhé

Vodná plocha dvoch odstavených ramien pri obci Svodov.

Revír č. 2 – 5330 – 1 – 1 VN Svodov

Vodná plocha nádrže pri meste Želiezovce časť Svodov – Samota. 1hektár. 

Revír č. 2 – 1570 – 1 – 1 OR Gaštanový háj

Vodná plocha odstaveného ramena pri meste Želiezovce. 1 hektár

Revír č. 2 – 1600 – 1 – 1 OR
Hrable č. 1, 2

Vodná plocha odstaveného ramena rieky Hron pri meste Želiezovce.

Revír č. 2 – 1990 – 1 – 1 OR Vozokanské

Vodná plocha odstaveného ramena rieky Hron pri obci Hronovce.

Revír č. 2 – 1710 – 1 – 1 OR Kukučínov

Vodná plocha odstaveného ramena rieky Hron pri obci Kukučínov. 2 hektáre.

Revír č. 2 – 1810 – 1- 1 OR Mikulské

Vodná plocha odstaveného ramena rieky Hron pri meste Želiezovce časť Mikula.

 

Revír č. 2 – 1840 – 1 – 1 OR
Nový potok

Vodná plocha odstaveného ramena rieky Ipeľ v katastri obce Ipeľský Sokolec.

 

Revír č. 2-1841-1-3 OR Svodov okrúhle Chyť a pusť od 01.01.2014

Pravidlá lovu rýb na  revíry č.  2-1841-1-3  Svodov-okrúhle !!!

Revír č. 2 – 1630 – 1 – 1 OR Iplík č. 1

Vodná plocha odstaveného ramena /1hektár/ rieky Hron v katastri pri obci Ipeľský Sokolec.