Nezaradené

Rozdelenie revírov rybárskej stráži

Rozdelenie revírov MO – SRZ Želiezovce

členom rybárskej stráže

1. Revír č. 2-0750-1-1, Hron č. 2

Norbert Romada

hospodár

rybárska stráž

0917 526 138

0917 821 193

Jozef BelicaJúr nad Hronom, ĽS medzi starým a novým mostom Od MVE Šarovce po prítok Sikenica 
František Gašparík

Júr nad Hronom, PS medzi starým a novým mostom

Od MVE Šarovce po koniec Svodova

 
Bc. Štefan VykukelPS a ĽS od MVE Želiezovce po most Želiezovce 
Mgr. Pavol GilyánĽS od prítok Sikenica po MVE Želiezovce 
Ľudovit FuxhofferPS od Svodova po MVE Želiezovce 
Zuzana NagyováĽS od mosta Želiezovce po most Hronovce 
Norbert SzalayPS od mosta Želiezovce po prítok Vrbovec 
Martin UrbánĽS od most Hronovce po koniec obce Čata 
Mgr. Martin ŠplehaPS od most Hronovce po koniec obce Čata 

2. Revír č. 2-5341-1-1, VN Šarovce

Norbert Romada

hospodár

rybárska stráž

0917 526 138

0917 821 193

Jozef BelicaVN – strana Júr nad Hronom 
Bc. Štefan VykukelVN – strana Šarovce 
František GašparíkVN – strana Šarovce 
Attila CserbaVN – strana Júr nad Hronom 

3. Revír č. 2-0780-1-1, Ipeľ č. 2

Ján Topán

hospodár

rybárska stráž

0917 526 138

0917 821 193

Ján TopánOd obce Kubáňovo po hať Ipeľský Sokolec 
Dionýz Kukliš

Od hate Ipeľský Sokolec po obec Pastovce

 

4. Revír č. 2-1840-1-1, OR Nový potok

       Revír č. 2-1630-1-1, OR Iplík č. 1

Ján Topán

hospodár

rybárska stráž

0917 526 138

0917 821 193

Ján Topán  
Dionýz Kukliš  

5. Revír č. 2-2110-1-1, Perec č. 2

Norbert Romada

hospodár

rybárska stráž

0917 526 138

0917 821 193

Adrian PustaiMýtne Ludany – Sikenica 
Attila CserbaMýtne Ludany – Sikenica 
Zuzana NagyováSikenica – Zalaba 
Martin UrbánSikenica – Zalaba 

6. Revír č. 2-2650-1-1, Sikenica č. 1

Norbert Romada

hospodár rybárska stráž

0917 526 138

0917 821 193

Jozef Belica

Od ústia pri rieke Hron po obec Hont. Vrbica

 
Attila Cserba

Od ústia pri rieke Hron po obec Hont. Vrbica

 

7. Revír č. 2-5330-1-1, VN Svodov

MVDr. Martin Sýkorčin

hospodár

rybárska stráž

0918 594 451

0917 821 193

Adrian Pustai  
Ľudovit Fuxhoffer  
Bc. Štefan Vykukel  
Norbert Romada  

8. Revír č. 2-1930-1-1, OR Svodov

    Revír č. 2-1841-1-4, Štrkovisko – revír CHAP

MVDr. Martin Sýkorčin

hospodár rybárska stráž

0918 594 451

0917 821 193

Jozef Belica  
František Gašparík  
Norbert Szalay  

9. Revír č. 2-1570-1-1, OR Gaštanový háj

MVDr. Martin Sýkorčin

hospodár rybárska stráž

0918 594 451

0917 821 193

Mgr. Martin Špleha  
Norbert Szalay  
Bc. Štefan Vykukel  

10. Revír č. 2-1990-1-1, OR Vozokanské č. 1, 2,

     Revír č. 2-1600-1-1, OR Hrable č. 1, 2,

MVDr. Martin Sýkorčin

hospodár rybárska stráž

0918 594 451

0917 821 193

Zuzana Nagyová  
Bc. Štefan Vykukel  
Martin Urbán  

11. Revír č. 2-1710-1-1, OR Kukučínov

Norbert Romada

hospodár

rybárska stráž

0917 526 138

0917 821 193

Mgr. Pavol Gilyán  
Adrian Pustai  

12. Revír č. 2-1810-1-1, OR Mikulské

Norbert Romada

hospodár

rybárska stráž

0917 526 138

0917 821 193

Mgr. Pavol Gilyán  
Ľudovit Fuxhoffer