MO Želiezovce

Nezaradené

Rozdelenie revírov rybárskej stráže

Revír č. 2-0750-1-1, Hron č. 2

Norbert Romada

hospodár

0917 526 138

rybárska stráž

0917 821 193

Jozef Belica

Júr nad Hronom, ĽS medzi starým a novým mostom Od MVE Šarovce po prítok Sikenica

František Gašparík

Od MVE Šarovce po koniec Svodova

Adrián Pustai

PS medzi starým a novým mostom Šarovce

Bc. Štefan Vykukel

PS a ĽS od MVE Želiezovce po most Želiezovce

Mgr. Pavol Gilyán

ĽS od prítok Sikenica po MVE Želiezovce

Ľudovit Fuxhoffer

PS od Svodova po MVE Želiezovce

Norbert Romada

ĽS od mosta Želiezovce po most Hronovce

Norbert Szalay

PS od mosta Želiezovce po prítok Vrbovec

Martin Urbán

ĽS od most Hronovce po koniec obce Čata

Mgr. Martin Špleha

PS od most Hronovce po koniec obce Čata

Revír č. 2-5341-1-1, VN Šarovce

Norbert Romada

hospodár

0917 526 138

rybárska stráž

0917 821 193

Jozef Belica

VN – strana Júr nad Hronom

Bc. Štefan Vykukel

VN – strana Šarovce

František Gašparík

VN – strana Šarovce

Adrián Pustai

VN – strana Júr nad Hronom

Revír č. 2-0780-1-1, Ipeľ č. 2

Ján Topán

hospodár

0917 526 138

rybárska stráž

0917 821 193

Ján Topán

Od obce Kubáňovo po hať Ipeľský Sokolec

Ľudovit Fuxhoffer

Od hate Ipeľský Sokolec po obec Pastovce

Revír č. 2-1840-1-1, OR Nový potok

Revír č. 2-1630-1-1, OR Iplík č. 1

Ján Topán

hospodár

0917 526 138

rybárska stráž

0917 821 193

Ján Topán

Revír č. 2-2110-1-1, Perec č. 2

Norbert Romada

hospodár

0917 526 138

rybárska stráž

0917 821 193

Adrian Pustai

Mýtne Ludany – Sikenica

Martin Urbán

Sikenica – Zalaba

Revír č. 2-2650-1-1, Sikenica č. 1

Norbert Romada

hospodár

0917 526 138

rybárska stráž

0917 821 193

Jozef Belica

Od ústia pri rieke Hron po obec Hont. Vrbica

Norbert Romada

Od ústia pri rieke Hron po obec Hont. Vrbica

Revír č. 2-5330-1-1, VN Svodov

MVDr. Martin Sýkorčin

hospodár

0918 594 451

rybárska stráž

0917 821 193

Adrian Pustai

Ľudovit Fuxhoffer

Bc. Štefan Vykukel

Norbert Romada

Revír č. 2-1930-1-1, OR Svodov

Revír č. 2-1841-1-4, OR Okrúhle – revír CHAP

MVDr. Martin Sýkorčin

hospodár

0918 594 451

rybárska stráž

0917 821 193

Jozef Belica

František Gašparík

Norbert Szalay

Revír č. 2-1570-1-1, OR Gaštanový háj

MVDr. Martin Sýkorčin

hospodár

0918 594 451

rybárska stráž

0917 821 193

Mgr. Martin Špleha

Norbert Szalay

Bc. Štefan Vykukel

Revír č. 2-1990-1-1, OR Vozokanské č. 1, 2,

Revír č. 2-1600-1-1, OR Hrable č. 1, 2,

MVDr. Martin Sýkorčin

hospodár

0918 594 451

rybárska stráž

0917 821 193

Bc. Štefan Vykukel

Martin Urbán

Revír č. 2-1710-1-1, OR Kukučínov

Norbert Romada

hospodár

0917 526 138

rybárska stráž

0917 821 193

Mgr. Pavol Gilyán

Adrian Pustai

Revír č. 2-1810-1-1, OR Mikulské

Norbert Romada

hospodár

0917 526 138

rybárska stráž

0917 821 193

Mgr. Pavol Gilyán

Ľudovit Fuxhoffer