Dlhodobé,  Nezaradené

Výdaj povolení na rok 2023 /nové termíny/

Ž E L I E Z O V C E

ul. SCHUBERTOVA č. 31, 937 01, Ž EL I E Z O V C E

Výbor Miestnej organizácie

Slovenského rybárskeho zväzu Želiezovce

oznamuje svojím členom,
termín výdaja

POVOLENÍ NA ROK 2023 v MESIACI DECEMBER 2022 a január 2023:

dňa 30.12.2022 v čase 10.00 h – 16.00 h / piatok /

06.01.2023 v čase 09:00 do 11:30 h /piatok/

07.01.2023 v čase 09:00 do 11:30 h /sobota/

14.01.2023 v čase 09:00 do 11:30 h /sobota/

INFO. 0917 821 193

Vyplnené povolenia za rok 2022 je potrebné odovzdať do 
               15. januára 2023.

Prípadné zmeny budú uverejnené na stránke MO resp.
informačnej tabuli pri rybárskom dome.